Netwerken palliatieve zorg

NETWERKEN PALLIATIEVE ZORG

In Nederland zijn 65 netwerkregio’s. Een Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband van zorgaanbiedframe-2028085__340ers in een bepaalde regio. Een Netwerk heeft als doel de zorg voor mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk te organiseren. Ieder Netwerk wordt bege
leid door een netwerkcoördinator.
Het is zijn taak om de processen van netwerkontwikkeling en van zorgverbetering te
ondersteunen.

Een Netwerk wordt gekenmerkt door intensieve samenwerking en afstemming van alle aanbieders van palliatieve zorg in een bepaalde regio. Op die manier kan men elkaar aanvullen en wordt het mogelijk de overgang van patiënten van de ene naar de andere zorgplek te verbeteren.

Andere concrete taken van Netwerken zijn het zorgen voor:

–  een aanbod dat voldoende gevarieerd is ( zodat terminale patiënten verschillende keuzemogelijkheden hebben) maar ook van voldoende kwaliteit is;

– het afstemmen van het totale zorgaanbod binnen het netwerk op de behoeften en problemen van terminale patiënten en hun naasten.